ถังเก็บน้ำขนาดเล็ก (SMALL WATER Tank)

รหัส : ST01

GLASS SHAPE (ถังเก็บน้ำทรงถ้วยแก้ว) MODEL WT

Share |
 
 
        
 
 

 ถังเก็บน้ำทรงแก้ว Model : WT

1. Body of tank ตัวถังน้ำไฟเบอร์กลาส
2. FRP.COVER ฝาถังน้ำไฟเบอร์กลาส 
3. Water Inlet Pipe 3/4" ทางน้ำเข้าสำหรับท่อ 3/4 นิ้ว 
4. Faucet (C) หน้าแปลนน้ำออก 
5. Faucet (D) หน้าแปลนระบายน้ำ