ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ (FRP)

รหัส : BT03

VERTICAL ONGROUND WATER TANK (ถังเก็บน้ำทรงตั้ง) MODEL CHG

Share |
 
 
        
 
 

 ถังเก็บน้ำทรงตั้ง Model : CHG

1. Body of tank ตัวถังไฟเบอร์กลาส
2. FRP.COVER ฝาถังน้ำไฟเบอร์กลาส 
3. Water Inlet Pipe ท่อน้ำเข้า 
4. Water Outlet Pipe ท่อน้ำออก 
5. Air Vent ท่อจ่ายอากาศ