ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ (FRP)

รหัส : BT02

UNDERGROUND WATER TANK (ถังเก็บน้ำใต้ดิน ทรงแคปซูล) MODEL CUG

Share |
 
 
        
 
 

 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ทรงแคปซูล

1. Body of tank ตัวถังไฟเบอร์กลาส
2. Water Inlet Pipe ท่อน้ำเข้า 
3. Water Outlet Pipe ท่อน้ำออก (สำหรับถังน้ำแบบฝังดิน) 
4. Water Outlet Pipe ท่อน้ำออก (สำหรับถังน้ำแบบบนดิน) 
5. Air Vent ท่ออากาศ