ถังเก็บน้ำขนาดเล็ก (SMALL WATER Tank)

รหัส : ST02

APPLE SHAPE (ถังเก็บน้ำบนดิน ทรงแอปเปิ้ล) MODEL AP

Share |
 
 
        
 
 
ถังเก็บน้ำทรงแอลเปิ้ล Model : AP
 
1. Body of tank ตัวถังน้ำไฟเบอร์กลาส
2. FRP.COVER ฝาถังน้ำไฟเบอร์กลาส 
3. Faucet หน้าแปลนน้ำเข้า 
4. Faucet หน้าแปลนน้ำออก