ถังบำบัดน้ำเสียขนาเล็ก
จำนวน 4 รายการ

CKN SEPTIC MODEL CFF : SEPTIC AIRATION (ถังบำบัดชนิด เกรอะ-กรอง - เติมอากาศ)
 
CKN SEPTIC MODEL CC : COMPACK (ถังบำบัดน้ำเสียชนิด เกรอะ-กรอง - ไร้อากาศ)
 
CKN FILTER MODEL : CF (ถังบำบัดน้ำเสียชนิดกรอง)
 
CKN SEPTIC MODEL CS (ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ)