ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ (FRP)
จำนวน 3 รายการ

VERTICAL ONGROUND WATER TANK (ถังเก็บน้ำทรงตั้ง) MODEL CHG
 
UNDERGROUND WATER TANK (ถังเก็บน้ำใต้ดิน ทรงแคปซูล) MODEL CUG
 
ONGROUND WATER TANK (ถังเก็บน้ำบนดิน ทรงแคปซูล) MODEL COG